Download als pdf-document

Deel dit document
19/04/2012

Delhaize start met proefproject stille leveringen in Namen

Duurzame leveringen met minder geluidsoverlast, minder schadelijke stoffen en meer veiligheid : een primeur in Wallonië

Namen – Vanaf de maand mei gaat Delhaize, in samenwerking met de stad Namen, van start met haar systeem voor stille leveringen in de supermarkt Bouge. De supermarkten worden buiten de openingsuren bevoorraad met geluidsarm laad- en losmateriaal. Dit type duurzame leveringen biedt een heleboel voordelen. Delhaize hoopt na Bouge nog andere supermarkten in Wallonië te kunnen uitrusten om overal stille, propere, snelle, veilige en efficiënte leveringen mogelijk te maken.

Stille, propere, snelle, veilige en efficiënte leveringen voor Delhaize supermarkt Bouge

Met dit project dat Delhaize lanceert in de supermarkt van Bouge zal de belevering van de winkel met heel wat minder geluid gebeuren. Meer concreet zal het geluidsniveau lager liggen dan 65 decibel, het niveau van een normaal gesprek. In samenwerking met de stad Namen, waar de supermarkt temidden van een woonwijk in het stadsgedeelte ligt, werd de winkel uitgerust om gedurende vier maanden dit systeem van duurzame leveringen te kunnen testen.

Tijdens mijn inhuldigingstoespraak als nieuwe burgemeester van Namen op 5 maart heb ik verklaard dat ik in het bijzonder voor wat betreft de fileproblemen wens dat Namen de eerste Waalse stad wordt die start met een pilootproject rond stille leveringen buiten de openingsuren van onze supermarkten”, zegt de burgemeester van Namen, Maxim Prévot. “Ik ben dus erg blij dat onze stad is gekozen om deel te nemen aan het pilootproject dat in eerste instantie van mei tot eind augustus zal doorgaan in de Delhaize van Bouge. Tijdens deze testperiode zullen we het systeem en de gevolgen voor de buurtbewoners kunnen evalueren. Ik weet zeker dat Delhaize haar engagement zal respecteren en alles in het werk zal stellen om stille leveringen te garanderen en de nachtrust van onze burgers te respecteren. Ik ben er trouwens van overtuigd dat wij in Wallonië op onze beurt zullen ontdekken dat er tegelijkertijd een hele reek voordelen verbonden zijn aan die leveringen.”, aldus Maxim Prévot, burgemeester van Namen.

Bovenop minder geluidsoverlast heeft leveren tijdens de daluren nog veel meer voordelen. Er zijn minder files, wat leidt tot brandstofbesparingen en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Jaarlijks gaan er namelijk meer dan 30 miljoen uren verloren tijdens trajecten op de baan terwijl 35% van het transport kan gebeuren buiten de openingsuren van de winkels. Een betere verdeling van de laad- en losmomenten leidt trouwens tot minder wachttijden en minder vertragingen in de loop van de dag, wat resulteert in meer efficiëntie. Bovendien leiden de leveringen buiten de openingstijden van de winkels tot meer veiligheid omdat dodehoekongevallen (op de weg) worden vermeden, de manoeuvers op winkelparkings in de steden veiliger en gemakkelijker worden en situaties waarbij zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers gevaar lopen, worden vermeden. ’s Morgens vroeg of ’s avonds laat leveren vergemakkelijkt ten slotte het werk in de winkels en bezorgt de chauffeurs minder stress.

Sleutelinvesteringen waarbij ieder detail telt

Delhaize heeft een aantal investeringen voorzien voor deze stille leveringen zoals stillere vrachtwagens, semi-opleggers, transpalletten en laad- en losinstallaties. Delhaize heeft zich ondermeer enkele vrachtwagens aangeschaft die rijden op aardgas, wat ecologischer en stiller is. De luiken van de semi-opleggers in licht aluminium geven geluidsoverlast en zijn daarom verdwenen. De metalen stuwrails van de wanden van de semi-oplegger werden versmolten in plastic panelen omdat het contact lawaai maakte. De nieuwe plank van de semi-oplegger is van aluminium met erg fijne ribbels in de looprichting. De koelgroep aan boord van de koelvrachtwagens maakt minder lawaai. De (elektrische) transpalletten hebben nu soepele wieltjes en een beter geïsoleerde motor. De losplaatsen van de winkels werden aangepast zodat de luiken en hefbruggen stiller zijn en de oppervlaktes gelijker. Ten slotte werd de verlichting verbeterd om een hoger veiligheidsgevoel te creëren aan de laad- en loskade.

Delhaize heeft haar chauffeurs trouwens ook opgeleid voor dit nieuwe transporttype. Vrachtwagens op aardgas (CNG: compressed natural gas) vragen een aangepaste rijstijl en de chauffeurs, net zoals het winkelpersoneel, hebben een speciale opleiding gekregen met tips om minder geluid te produceren tijdens het laden en lossen: de deur rustig sluiten, de radio uitzetten alvorens uit te stappen,... Deze geïntegreerde maatregelen zorgen ervoor dat het geluidsniveau drastisch naar beneden kan gehaald worden; 

Duurzaam leveren

Met dit project voor stille leveringen, dat 4 maanden getest wordt in de supermarkt van Bouge, toont Delhaize eens te meer dat ze vastberaden is om op een maatschappelijk verantwoorde manier te handelen en om goed geïntegreerd te zijn in de lokale gemeenschappen. Na deze testperiode zal ook de impact van het systeem duidelijk worden en zal men beslissen of het systeem definitief wordt toegepast in de supermarkt in Bouge. “Duurzaam handelen is één van de prioriteiten van Delhaize. De stille leveringen in Gent en Antwerpen hebben al positieve resultaten opgeleverd en Delhaize hoopt in de toekomst te kunnen samenwerken met andere gemeentes in ditzelfde project,” zegt Christiane Steegmans, Senior Vice President Corporate Development Delhaize België.

Tags Duurzaam ondernemen

Contactinformatie

Florence Communications Manager fmaniquet@delhaize.be Tel.+32 2 412 21 11

Roel External Communications Manager rdekelver@delhaize.be Tel.+32 2 412 21 11