Download als pdf-document

Deel dit document
10/07/2012

Pilootproject voedselpakketten Delhaize wordt een groot success

Persmededeling van viceminister-president Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Tot 10.000 euro aan voedsel hebben we op één maand tijd weten te recupereren in één warenhuis. Dat is fenomenaal. Het project is zo succesvol dat we gaan kijken hoe we het kunnen uitbreiden naar heel Vlaanderen”, zegt Ingrid Lieten.

Vandaag besliste minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten om het project rond voedselpakketten, dat ze samen met RIMO (Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk), hulporganisatie Sint-Vincentius, de voedselbanken en Delhaize lanceerde, uit te breiden naar heel Vlaanderen. In mei dit jaar startte het project dat de intentie had om het tekort aan voedselpakketten aan te pakken en daarmee de voedseloverschotten van warenhuizen een nieuwe bestemming te geven. Na een proefperiode van twee maanden blijkt het project een succes. Minister Ingrid Lieten engageert zich nu om naar ondersteuning te zoeken via sociale innovatie, en om in overleg met collega Freya Van den Bossche te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen sociale economie. In dit project  kunnen we enkel via samenwerking de nodige meerwaarde creëren”, zegt Ingrid Lieten.

Meer en meer mensen doen vandaag beroep op voedselpakketten. Dit staat in contrast met het dalend aantal voedingswaren dat de voedselbanken krijgen vanuit de warenhuizen en de distributiesector. De voedselbanken in België hebben vastgesteld dat de laatste jaren de ingezamelde hoeveelheid voedingswaren afgenomen is: van 12,2 miljoen kilogram in 2008 naar 10,7 miljoen kilogram in 2010.

Vooral overschotten van nog niet vervallen voedingswaren van de versafdeling geraakten maar moeizaam tot bij de lokale voedselbanken. Dat komt door de strenge regels rond voedselveiligheid en transport van voedsel. Daarenboven kwamen er alarmerende signalen vanuit Europa over de stopzetting van het voedselhulpprogramma tegen 2014, zodat ook aan die kant de bevoorrading van de voedselbanken in het gedrang kwam.

Reden genoeg dus voor minister Ingrid Lieten om hier haar schouders onder te zetten. Ze ging kort na de noodkreet van hulporganisatie Sint-Vincentius in Limburg aan tafel zitten met VOKA, de distributiesector, Sint-Vincentius zelf, de voedselbanken, de sociale kruideniers en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. In mei dit jaar werd een pilootproject uit de grond gestampt samen met hulporganisatie Sint-Vincentius, Delhaize en RIMO. Missie van het project was om voedseloverschotten op een verantwoorde wijze te hergebruiken. Vrijwilligers van de hulporganisatie Sint-Vincentius scanden voedingswaren in die nog perfect bruikbaar waren om deze producten via de verschillende voedselpakketten te verdelen. Zo kon de voedselverspilling worden tegengegaan.

Ondertussen klopte Ingrid Lieten ook samen met haar collega’s van de Vlaamse regering aan bij de Europese Commissie om deze te overtuigen om het voedselhulpprogramma te redden. En met succes. De Europese Commissie bezweek onder de druk die ook door het Europees Parlement verder werd opgevoerd, en besliste om het programma na 2014 te behouden.

Ingrid Lieten ging ook aan tafel zitten met het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) en COMEOS, de vertegenwoordiger van de handelaars, en pleitte samen met de voedselbanken om de strenge regels rond voedselveiligheid en transport van voedsel te versoepelen uiteraard zonder afbreuk te doen aan de voedselveiligheid. Voor vrijwilligersorganisaties brengen die strenge regels immers een bijna onuitvoerbare administratieve rompslomp met zich mee. Ook hier werd vooruitgang geboekt. Zopas publiceerde het FAVV een nieuwe omzendbrief die deze versoepeling effectief mogelijk maakt.

Op lokaal vlak blijken intussen de resultaten van een samenwerking tussen de vrijwilligers van Sint-Vincentius en Delhaize succesvol: Op 1 maand tijd werd voor 10.000 euro voedsel in de Delhaize van Sint-Truiden door vrijwilligers van Sint-Vincentius opgehaald en opnieuw verdeeld onder wie het nodig had. Zowel personeel, klanten, vrijwilligers, als ontvangers van voedselpakketten reageerden heel positief.

Dit betekent dat het project nu uit zijn kinderschoenen is gegroeid, en dat we naar een meer structurele verankering moeten gaan. Om dit project in heel Vlaanderen ingang te doen vinden, moeten we op zoek gaan naar méér vrijwilligers en méér partners”, zegt Ingrid Lieten. “Een nieuw idee dat verder onderzocht wordt, is de rol die de sociale kruideniers en sociale restaurants kunnen spelen. De sociale restaurants lijken alvast een stevige partner te kunnen zijn, aangezien zij onmiddellijk vers voedsel kunnen verwerken. “

Naar aanleiding van het proefproject in Limburg besliste de Delhaize van hun kant om het project geleidelijk aan uit te breiden. “Vanuit onze strategie leggen we de nadruk op duurzaam ondernemen. We waren dan ook onmiddellijk bereid om deel te nemen aan dit sociaal waardevolle project. Als distributeur nemen we onze verantwoordelijkheid om voedseloverschotten te reduceren. We zijn dan ook blij dat we dit project verder kunnen uitbreiden naar 13 vestigingen van Delhaize”, zegt Christiane Steegmans van Delhaize België.

Ook Marcel Sterck van hulporganisatie Sint-Vincentius ziet de toekomst hoopvol: “Sint-Vincentius kan door een dergelijk project honderden noodlijdende gezinnen van gezond en gevarieerd voedsel voorzien. Onlangs getuigde een kind van een van de gezinnen nog: ”Wat ben ik blij met onze grote voedselpakketten. Nu kan mama ook wat meer eten, ze durfde bijna niets meer eten, anders hadden mijn twee zusjes, mijn broer en ikzelf geen eten”. Hartverscheurend toch, als je zulke verhalen moet aanhoren van kinderen.”

De cijfers

Cijfers voor België

De voedselbanken in België hebben vastgesteld dat in België de hoeveelheid ingezameld voedsel is afgenomen. Van in 2008 12,2 miljoen kilogram naar 12,5 miljoen kilogram in 2009 naar een daling in 2010 tot 10,7 miljoen kilogram.

Het aantal begunstigden steeg in deze periode duidelijk van 114.900 in 2009 naar 115.800 in 2010 en tenslotte naar 117.440 in 2011.

Cijfers voor Limburg

Meer dan 100.000 Limburgers hebben in 2011 minstens één maal beroep gedaan op de steun van hulporganisatie Sint-Vincentius. Dat is een toename van bijna 13 procent ten opzichte van 2010. Het aanbod aan voedselpakketten nam slechts toe met 5 procent. 

In Genk alleen al bereikte de voedselbedeling 687 kinderen onder de 18jaar in 2010. 

In Sint-Truiden voorziet hulporganisatie Sint-Vincentius maandelijks 460 gezinnen van voedsel. Dit zijn in totaal 1.422 personen waarvan 874 volwassenen, en maar liefst 548 kinderen.

 

Persinfo:

Lot Wildemeersch, woordvoerster viceminister-president Ingrid Lieten
0477 810 176 – lot.wildemeersch@vlaanderen.bewww.ingridlieten.be

Marcel Kerff / 0472 55 18 31 / marcel.kerff@skynet.be
Voorzitter RIMO

Marcel Sterck / 0479 72 42 79 / marcel.sterck@telenet.be
Voedselshulp St-Vincentius

Roel Dekelver / 0474 56 26 88 / rdekelver@delhaize.be
External Communications Manager Delhaize België

Tags

Contactinformatie

Roel External Communications Manager rdekelver@delhaize.be Tel.+32 2 412 21 11