Download als pdf-document

Deel dit document
12/08/2011

Delhaize wil zich engageren in overleg voor een structurele oplossing voor de varkenshouders

Brussel – Delhaize blijft zich inzetten voor een structureel overleg rond de Belgische varkenssector en voor een transparante en controleerbare doorstorting van de voordelen van gecreëerde efficiënties in de tussenschakels van de keten aan de varkenshouders.

Na de bezorgde reacties van Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en VEVA over de door Delhaize’s leveranciers, op basis van gecreëerde efficiënties, aan Delhaize toegekende korting, heeft Delhaize de drie organisaties uitgenodigd voor overleg. Boerenbond en ABS gingen op deze uitnodiging in, VEVA weigerde. Uit dit overleg kwam een akkoord tot stand dat bestond uit een systeem op korte termijn, waarbij de aan Delhaize door zijn leveranciers toegekende korting, rechtstreeks wordt teruggegeven aan de varkenshouders, en een langetermijnaanpak (structureel overleg omtrent de toekomst van een duurzame varkenssector). Dit akkoord wordt ook onderschreven door de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA).

Delhaize blijft ervan overtuigd dat dit akkoord in het voordeel van de varkenssector is. De verschillende leveranciers hebben aan Delhaize schriftelijk bevestigd dat de korting geen impact zal hebben op de prijs die zij aan de varkenshouders betalen. Tegelijkertijd wordt de integrale korting door Delhaize doorgestort aan de varkenshouder. Daarom is dit akkoord o.i. een beter alternatief dan het herinvoeren van de inefficiënties in de keten, waar de varkenshouder zelf niet beter van wordt. Momenteel onderzoekt Delhaize samen met Boerenbond en ABS hoe dit systeem kan worden uitgebouwd op een transparante wijze en met respect voor de geldende regelgeving.

Delhaize heeft begrip voor de moeilijkheden waarin de varkenshouders verkeren, en gelooft dat enkel een globale aanpak tot een duurzame oplossing kan leiden. Daarom is Delhaize bereid om samen met alle andere betrokken partijen en alle andere distributeurs te zoeken naar een oplossing in het belang van de primaire sector en de consument.

Delhaize is de distributeur met proportioneel het grootste aanbod van Belgische landbouwproducten en investeert permanent in de promotie van deze producten. Met de maatregel om de efficiëntie in zijn toelevering te verhogen, doet Delhaize bovendien enkel wat een aantal van zijn grote concurrenten reeds veel eerder gedaan hebben.

Delhaize betreurt dat VEVA overging tot deze actie, maar is tevreden dat vertegenwoordigers van VEVA in de marge van de actie hebben aangegeven in overleg te willen treden. Delhaize wenst het overleg immers op constructieve wijze met alle partners uit de landbouwsector verder te zetten

Tags

Contactinformatie

Roel External Communications Manager rdekelver@delhaize.be Tel.+32 2 412 21 11

  • Home
  • Pers
  • Persartikelen
  • Delhaize wil zich engageren in overleg voor een structurele oplossing voor de varkenshouders