Download als pdf-document

Deel dit document
25/05/2011

Delhaize België wil 32.500 vrachtwagenritten minder op de weg tegen eind 2011

Delhaize België stelt haar mobiliteitsplan voor aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits

Zellik – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits was vandaag te gast bij Delhaize België voor een werkbezoek. Tijdens dit bezoek presenteerde Delhaize België haar geïntegreerde mobiliteitsaanpak. Dankzij verschillende inspanningen en projecten zal Delhaize België tegen eind 2011 32.500 vrachtwagenritten of maar liefst 5 miljoen kilometer minder rijden ten opzichte van referentiejaar 2009. In het kader van haar mobiliteitsplan stelde Delhaize België ook enkele van haar nieuwste mobiliteitsprojecten voor aan de minister.

5 miljoen kilometer of 32.500 vrachtwagenritten uitgespaard : deze indrukwekkende cijfers duiden de verregaande inspanningen aan die Delhaize België levert om haar impact op de mobiliteit en het milieu te verkleinen. “Delhaize neemt haar verantwoordelijkheid op”, zegt Michel Eeckhout, CEO van Delhaize België. “Logistiek en mobiliteit vormen het hart van de distributiesector. Vandaar dat we dan ook belangrijke inspanningen leveren rond onze impact op de mobiliteit. Zo hebben we door middel van een optimalisatie van de transportplanning en een ingenieus backhaulingsysteem het aantal ritten met maar liefst 11% doen dalen in 2010. Eind 2011 willen we zelfs een daling van 16% bereiken. Deze inspanningen stellen ons in staat om onze distributie en logistiek efficiënter te organiseren, maar het vermindert tegelijk ook de impact van onze activiteiten op de algemene mobiliteit.”

Transportoptimalisatie en backhaulingsysteem vormen de basis

In 2010 werd 3,9 miljoen kilometer minder gereden dan in 2009. Dit was in de eerste plaats mogelijk dankzij een efficiëntere planning en vulling van de vrachtwagens, en dit ondanks een volumegroei van vervoerde producten met 9%. Daarenboven investeerde Delhaize ook meer in backhauling, een eenvoudig maar efficiënt systeem waarbij Delhaizevrachtwagens die leveren aan de winkels op hun terugrit naar het distributiecentrum de producten bij de leveranciers ophalen. Op die manier wordt de rit van de leverancier naar ons distributiecentrum overbodig gemaakt.

Een geïntegreerde aanpak

Naast deze twee grote projecten, heeft Delhaize via een geïntegreerde aanpak nog andere initiatieven in het leven geroepen om haar impact op de mobiliteit verder te verkleinen. Zo stapte Delhaize België vorig jaar mee in het Piekproject van Minister Crevits om via diverse maatregelen de geluidshinder tijdens het laden en lossen aan de winkels te verminderen. Zo kocht Delhaize België geluidsarme trailers en materiaal aan, werden laad- en loskades aangepast en kregen chauffeurs een speciale opleiding. Projecten in Nederland hebben al aangetoond dat hiermee zowel de geluidshinder, het aantal ongevallen als de CO2-uitstoot aantoonbaar is gedaald. Via dit project wil Delhaize meer vrachtwagens uit de piekperiodes ’s morgens en ’s avonds halen.

Ook de inzet van onze dubbeldeks Ecotruck en onze CNG vrachtwagen dragen zichtbaar bij aan de mobiliteitsuitdaging waar Delhaize België voor staat.

Mobiliteit voor werknemers

Delhaize gaat voor een geïntegreerde aanpak van de mobiliteitsuitdaging. Vandaar dat ook de verplaatsingen van de werknemers in het project worden betrokken. Via het cafetariaplan hebben werknemers de mogelijkheid om in plaats van een bedrijfsvoertuig een openbaar vervoersabonnement te kiezen. Delhaize-werknemers genieten zelfs van een 100 % terugbetaling van het openbaarvervoersabonnement. Via het fietsproject, dat nog in een testfase zit, kunnen werknemers beroep doen op een bedrijfsfiets of krijgen ze een hogere fietsvergoeding. In functie van de resultaten van dit proefproject zal later bekeken worden of dit verder wordt uitgebreid. Ook het voorzien van satellietkantoren zorgt ervoor dat we ook de mobiliteit van ons personeel duurzamer maken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits juicht deze inspanningen enkel maar toe: “Opdat Vlaanderen zich op een duurzame manier verder kan ontwikkelen als slimme draaischijf in Europa, is het goed dat bedrijven zoals Delhaize zelf op een constructieve en innovatieve wijze hierin investeren. Het efficiënter organiseren van het transport van goederen en het verduurzamen van de verplaatsingen van werknemers, heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid, files, wachttijden, overlast, broeikasgassen, geluid en fijn stof. De deelname aan het PIEK-project wijst op de maatschappelijk betrokkenheid van Delhaize. Een goede samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven maakt het mogelijk om de mobiliteitsuitdagingen aan te pakken.”

Tags Duurzaam ondernemen

Contactinformatie

Sandrine Communication Manager sblin@delhaize.belgium Tel.+32 2 412 83 16

Roel External Communications Manager rdekelver@delhaize.be Tel.+32 2 412 21 11