Download als pdf-document

Deel dit document
21/06/2011

Delhaize België kondigt de intentie aan om een nieuw distributiecentrum te bouwen in Wallonië

Delhaize wil zo de bevoorrading van haar winkels in het zuiden en het oosten van het land vergemakkelijken, net als die van het Groothertogdom Luxemburg.

Brussel - Delhaize is een bedrijf in volle evolutie en moet dus de nodige stappen zetten om te anticiperen op die toekomstige groei. Het is in dit opzicht dat Delhaize van plan is om een nieuw distributiecentrum te bouwen, waarvan de activiteiten die van Zellik en Ninove zullen versterken. Gelegen te Oupeye, zal het distributiecentrum specifiek voorzien in de bevoorrading van de winkels in het zuiden en het oosten van het land, net als die van het Groothertogdom Luxemburg. Het project vertegenwoordigt een investering van 50 miljoen euro, een bedrag dat nog bevestigd moet worden door de studie die nu loopt.

In Wallonië

“Om te anticiperen op haar toekomstige groei, heeft Delhaize de intentie om een nieuw regionaal distributiecentrum te bouwen. De mogelijkheid om te investeren in de aankoop van een terrein in de industriezone Hauts-Sarts in Oupeye, in de streek van Luik, wordt momenteel samen met het Waalse gewest bestudeerd”, licht Michel Eeckhout toe, CEO van Delhaize België. “Momenteel schat men de investering op 50 miljoen euro”, voegt Michel Eeckhout eraan toe. “Maar dat bedrag moet nog bevestigd worden door de studie die nu loopt.”

Het nieuwe distributiecentrum laat toe om de nodige capaciteit toe te voegen aan de bestaande distributieactiviteiten van Zellik en Ninove. Die distributiecentra, waarin Delhaize blijft investeren, zullen zeer actief blijven in de toekomst.

Het nieuws wordt vandaag, in samenwerking met de Waalse regering, bekend gemaakt. Voor Rudy Demotte, Minister-President van Wallonië, “is de keuze voor een site in Wallonië voor de constructie van een distributiecentrum ongetwijfeld goed nieuws voor de streek. Het is het resultaat van een lang ondersteuningsproces dat werd aangeboden aan de potentiële investeerder en uitgevoerd door de Waalse overheid. De keuze geeft blijk van de capaciteit, zowel regionaal als lokaal, om in Wallonië een investeringsklimaat te creëren en dus werkgelegenheid. Het is op deze manier dat Wallonië zich moet weten te onderscheiden: een geïndividualiseerde en aangepaste aanpak voor elk project dat wordt geïmplementeerd. Dat is de garantie om constant nieuw succes te oogsten” , besluit Minister-President Demotte.

Minister Jean-Claude Marcourt, Waals minister van Economie verwoordt het als volgt “Geen profeet is in zijn eigen land geëerd, bevestigt het gezegde. En nochtans... na de laatste jaren multinationale bedrijven verwelkomd te hebben, zoals Johnson&Johnson, Google, Cooper Vision, H&M..., die aangetrokken werden door de kwaliteit van onze streek en haar werkkrachten, mogen we Delhaize België verwelkomen dat haar activiteiten ontwikkeld heeft ver voorbij onze grenzen. Vandaag kondigt Delhaize België de intentie aan om in Wallonië een nieuwe logistieke vestiging te bouwen. Als we het gezegde in de wind slaan, toont de interesse van Delhaize in Wallonië vooral dat die laatste over belangrijke troeven beschikt om bedrijven met wereldse faam aan te trekken. “

Minister Philippe Henry, Waals minister van leefmilieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening : “Opdat Wallonië zich op een duurzame manier kan ontwikkelen, is het belangrijk om de juiste activiteit te plaatsen op de juiste locatie. Wij zijn tevreden dat de voorgestelde oppervlakte werkgelegenheid zal creëren in een geschikte omgeving. Oupeye blijkt een perfecte locatie te zijn, zowel op vlak van vereisten als van de aard van de activiteit. Dit is zeker en vast goed nieuws voor Wallonië.”

Minister André Antoine, de Waalse minister van Begroting en Financiën ziet deze aankondiging als het bewijs van de aantrekkelijkheid van de fiscale maatregelen die genomen werden in het kader van het Marshall plan. Dat plan streefde naar de vrijstelling van onroerende voorheffing voor het materiaal en het gereedschap en de afschaffing van lokale anti-economische taxen. Minister André Antoine, ook bevoegd voor werkgelegenheid en vorming, is ook verheugd over de creatie van een honderdtal nieuwe banen in Oupeye. Die dragen bij tot de daling van de werkloosheidscijfers, wat overigens al maand na maand bevestigd wordt sinds begin 2010 in Wallonië.

Lopend project

Het bouwproject van een nieuw distributiecentrum maakt momenteel het onderwerp uit van een diepgaande studie. Het Waalse gewest geeft Delhaize de optie op een terrein in Oupeye, wat toelaat om de fysieke haalbaarheid (terrein, openen van toegangswegen...) van het project in te schatten en om de rentabiliteitsstudie te verfijnen en af te ronden Die laatste moet dan worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Delhaize Groep. Als de beslissing positief blijkt, zal de bouw van het centrum kunnen aanvatten in 2013 en is het gebouw operationeel tegen begin 2017.

Verschillende voordelen

Naast het feit dat er extra capaciteit wordt gecreëerd om het groeiende winkelnetwerk van delhaize te onderhouden, biedt het nieuwe distributiecentrum in Oupeye een oplossing voor de huidige mobiliteitsbeperkingen. Het verkeer op de ring van Brussel maakt het erg moeilijk om de winkels in het zuiden en het oosten van België te bevoorraden, maar ook die van het Groothertogdom Luxemburg. Een distributiecentrum in de streek van Luik, waar Delhaize over een zeer dicht winkelnetwerk beschikt, zal dus de bevoorrading van die winkels vergemakkelijken. Zo kunnen eensklaps ook de transportkosten en de CO2-uitstoot verlaagd worden. Ten slotte schat Delhaize dat de bouw van een nieuw, regionaal distributienetwerk in Wallonië werkgelegenheid creëert voor zo’n hondertal mensen.

Tags Distributiecentrum

Contactinformatie

Sandrine Communication Manager sblin@delhaize.belgium Tel.+32 2 412 83 16

Roel External Communications Manager rdekelver@delhaize.be Tel.+32 2 412 21 11

  • Home
  • Pers
  • Persartikelen
  • Delhaize België kondigt de intentie aan om een nieuw distributiecentrum te bouwen in Wallonië